... αρκεί να σπάσουμε την πολιορκία της ΣΤΙΓΜΗΣ! ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Παρ' το αλλιώς!

Ρε, συ! θα περάσουν από δω τα παιδιά και δεν θα καταλαβαίνουν γρι! Κάνε κάτι!
Ξέρω! Πάω να βρω ένα τραγούδι! Ότι βρω, γιατί κόλλησα... Ποιος δεν θα κόλλαγε;