... αρκεί να σπάσουμε την πολιορκία της ΣΤΙΓΜΗΣ! ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Στιγμές βροχής

Σάββατο και Κυριακή έβρεξε πολύ.

Όταν δεν μπορώ να κλάψω, βρέχει πολύ.

Όταν κλαίω πολύ, (μέσα μου),βρέχει.

Ήταν Ψυχοσάββατο και μετά η Κυριακή του κυρ Γιώργου.

Και μιας Αφροδίτης!

Και την Αγία Αφροδίτη είδα σε Αγιογραφία!

Μα, τόση βροχή;